Την Τετάρτη, 13 Απριλίου και ώρα 11.00π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος). Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι και η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης και ενσωμάτωση κανονισμού αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ   1ο  
Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016

ΘΕΜΑ   2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου της αγωγής αποζημιώσεως κατά του Δήμου Τήνου της Γεωργίας Μπουζαλάκου.

ΘΕΜΑ   3ο
Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 20/2016 Μελέτης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και Λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργού Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο» και ψήφιση πίστωσης.

ΘΕΜΑ   4ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης και ενσωμάτωση κανονισμού αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ   5ο
Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της Μελέτης: «Υπηρεσία λειτουργίας δεματοποιητή του δήμου Τήνου και ψήφιση πολυετούς δέσμευσης της πίστωσης.

ΘΕΜΑ   6ο
Έκθεση για την κατάσταση εσόδων εξόδων του δήμου Τήνου στο α΄ τρίμηνο 2016 (άρθρο 72 στοιχ. 1β Ν. 3852/2010).

ΘΕΜΑ   7ο
Εξέταση αιτήσεων

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.