Την Τετάρτη, 13 Απριλίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου και αποφασίστηκε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο τροποποίησης του Κανονισµού Ύδρευσης του ∆ήµου Τήνου και η ενσωµάτωση του κανονισµού αποχέτευσης μέσα σ' αυτό.

Το θέμα θα συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Τετάρτη, 20 Απριλίου και ώρα 19.30 μ.μ.). Με εισηγητή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Βιδάλη. Παρακάτω έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε αναλυτικά τι θα προβλέπει ο κανονισμό ύδρευσης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.