Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με την κ. Αικατερίνη χήρα Γεωργίου Δεσποίνη, σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου της (διώροφης κατοικίας, κείμενης εντός του οικισμού Πανόρμου) στο Δήμο Τήνου για την εγκατάσταση και λειτουργία Ναυτικού Μουσείου.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Σιώτος εισηγούμενος το θέμα, ενημέρωσε το σώμα για το θέμα και τις κινήσεις που έγιναν. Ο Δήμος Τήνου απέστειλε ως σχέδιο ένα έγγραφο στην κ. Αικατερίνη χήρα Γεωργίου Δεσποίνη που παρουσίαζε σε τι μορφή θα ήταν το Χρησιδάνειο με την κ. Αικατερίνη να απαντά με τις ανάλογες διορθώσεις.

Το παραχωρούμενο ακίνητο είναι ένα κτίριο που παραχωρείται είναι με σκοπό ο Δήμος (χρησάμενος) και ειδικά η τοπική Κοινότητα Πανόρμου να εγκαταστήσει και λειτουργήσει σε αυτό, καθ’ όλην την διάρκεια της σύμβασης Ναυτικό Μουσείο της ναυτικής ιστορίας του Πανόρμου. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.