Στην συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Τήνου.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το ΤΣΔΑ Δήμου Τήνου.

Το παρόν «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΤΣΔΑ) του Δήμου Τήνου έχει ως αντικείμενο
την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στη Νήσο Τήνο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Δράσης αποτυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο, η καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Τήνου (παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων, ποιοτικά χαρακτηριστικά, υφισταμένες υποδομές διαχείρισης πληθυσμιακά στοιχεία, σχέση πληθυσμού με ποσότητα και σύνθεση ΑΣΑ κ.α.), γίνονται προβλέψεις σχετικά με την μελλοντική παραγωγή Α.Σ.Α. Επίσης περιγράφεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την οργάνωση του συστήματος Ανακύκλωσης κατόπιν Διαλογής στη Πηγή αλλά και της γενικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί και κοστολογείται όσο το δυνατόν με λεπτομέρεια.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.