Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν ομόφωνα οι παρεμβάσεις που αφορούν το Κλειστό Γυμναστήριο Τήνου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της κ. Ευγενίας Αλοιμόνου, υπεύθυνη για θέματα αθλητισμού, θα γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού προκειμένου να  υλοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού και  διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου  συνολικού πρόσθετου κόστους 255.766,07€, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί και είναι αναγκαία για την πλήρη λειτουργικότητα του έργου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο "Τήνια 1895" είναι:

Α. Για την Κεντρική Αίθουσα Αθλοπαιδιών του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Τήνου προβλέπεται σύστημα κεντρικού κλιματισμού – αερισμού - εξαερισμού με δύο αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες – αντλίες θερμότητας (packaged), τύπου RoofTop, οι οποίες θα τοποθετηθούν στην οροφή των αποδυτηρίων.

Β.Για τη διαμόρφωση του χώρου θα γίνουν 1) Σκυροδέτηση του περιβάλλοντα χώρου, η δημιουργία κιγκλιδώματος κυρίως στα σημεία που είναι επικίνδυνα και υπάρχει υψομετρική διαφορά, μεταλλική είσοδος (συρόμενη) του γηπέδου και κατασκευή κλίμακας από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.