Αναρτήθηκε πριν λίγες μέρες στη Διαύγεια η απόφαση για την πρόσληψη επικουρικού γιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την θέση του Ακτινοδιαγνώστη στο Κ.Υ. Τήνου.
Όπως αναφέρει η απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, πρόκειται για έναν επικουρικό ιατρό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο  ανωτέρω χρόνος.

Τέλος, όπως αναφέρει  το έγγραφο, ο γιατρός εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, οφείλει να παρουσιασθεί στην Μονάδα Υγείας που τοποθετείται για ανάληψη υπηρεσίας. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.