Ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Συνολικά πρόκειται για έξι άτομα με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα:

Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου Υπηρεσίας Ύδρευσης
[Γ (C) Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
7 μήνες
1
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
6 μήνες
2
ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης
5 μήνες
3

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-5-2016 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 9-6-2016.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Σ. Καλογερά,
Τηλέφωνο: 22833 60114, FAX: 22833 60111,
Ε-mail: sotiria.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.