Στις 20 Απριλίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου και αποφάσισε την έγκριση της επικαιροποίησης των τιμών ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) σύμφωνα με την 36/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως κατωτέρω:


Α/Α
Τοπική Κοινότητα

Ζώνη για κτίσματα
Κωδικός Δήμου
Κωδικός Ζώνης
Τιμή Ζώ- νης ΤΑΠ
1
Τήνος
ΣΤ
8545
001
800,00
2

ΣΤ
8545
002
800,00
3
ΣΤ
8545
003
800,00
4
Α γραμμική
8545
005
1.750,00
5
Β γραμμική
8545
006
1.400,00
6
Β γραμμική
8545
012
1.400,00
7
Γ
8545
100
1.050,00
8
Γ
8545
101
1.050,00


9

Δ
8545
102
900,00
10
Δ
8545
103
900,00
11
Ε
8545
104
900,00
12
Ε
8545
105
900,00
13
Οικισμός Αγία Παρασκευή
8545
106
850,00
14
Εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών
8545
107
700,00
15
Οικισμός Μουντάδος
8545
108
600,00
16
Οικισμός Καρυά
8545
110
650,00
17
Αγάπη
Οικισμός Σκλαβοχωριό
8546
001
550,00
18
Εκτός ορίων οικισμών
8546
002
570,00
19
Οικισμός Αγάπη
8546
911
600,00
20
Δυο Χωριά
Οικισμός Δυό Χωριά
8547
001
800,00
21
Οικισμός Αρνάδος
8547
002
800,00
22
Εκτός ορίων οικισμών
8547
003
570,00
23
Εκτός ορίων οικισμών
8547
004
570,00
24
Ιστέρνια
Οικισμός Ιστέρνια
8548
001
900,00
25
Οικισμός Όρμος Ιστερνίων
8548
002
900,00
26
Εκτός ορίων οικισμών
8548
003
530,00
27
Καλλονή
Οικισμός Καλλονή
8549
001
600,00
28
Οικισμός Καλλονή
8549
002
600,00
29
Οικισμός Καρκάδος
8549
003
550,00
30
Οικισμός Καρκάδος
8549
004
550,00
31
Οικισμός Κάτω Κλείσμα Α
8549
005
550,00
32
Οικισμός Κάτω Κλείσμα Β
8549
006
550,00
33
Οικισμός Αετοφωλιά
8549
007
550,00
34
Οικισμός Αετοφωλιά
8549
008
550,00
35
Εκτός ορίων οικισμών
8549
009
570,00
36
Κάμπος
Οικισμός Κάμπος
8550
001
600,00
37
Οικισμός Λουτρά
8550
002
600,00
38
Οικισμός Ξινάρα
8550
003
600,00
39
Οικισμός Σμαρδάκιτο
8550
004
600,00
40
Οικισμός Ταραμπάδος
8550
005
600,00
41
Οικισμός Άγιος Ρωμανός Α
8550
006
850,00
42
Οικισμός Άγιος Ρωμανός Β
8550
007
850,00
43
Εκτός ορίων οικισμών
8550
911
570,00
44
Καρδιανή
Οικισμός Καρδιανή Α
8551
001
850,00
45
Οικισμός Καρδιανή Β
8551
002
850,00


46

Οικισμός Όρμος Καρδιανής
8551
003
800,00
47
Εκτός ορίων οικισμών
8551
004
570,00
48
Οικισμός Καρδιανή Α
8551
911
850,00
49
Οικισμός Καρδιανή Α
8551
912
850,00
50
Κτικάδος
Οικισμός Κιόνια Β
8552
001
1.000,00
51
Οικισμός Τριπόταμος
8552
002
650,00
52
Οικισμός Χατζηράδος
8552
003
600,00
53
Οικισμός Κτικάδος
8552
004
800,00
54
Οικισμός Σμπεράδος
8552
005
600,00
55
Οικισμός Κιόνια Α γραμμική
8552
911
1.150,00
56
Εκτός ορίων οικισμών
8552
912
570,00
57
Κώμη
Οικισμός Κώμη
8553
001
600,00
58
Οικισμός Περάστρα Α
8553
002
600,00
59
Οικισμός Περάστρα Β
8553
003
600,00
60
Οικισμός Σκαλάδος
8553
004
600,00
61
Οικισμός Κρόκος
8553
007
600,00
62
Εκτός ορίων οικισμών
8553
911
530,00
63
Πάνορμος
Οικισμός Μαμάδος
8554
001
600,00
64
Εκτός ορίων οικισμών
8554
002
530,00
65
Εκτός ορίων οικισμών
8554
003
530,00
66
Οικισμός Βεναρδάδος
8554
004
600,00
67
Οικισμός Πύργος
8554
911
700,00
68
Οικισμός Πλατειά
8554
912
600,00
69
Οικισμός Μαρλάς
8554
913
600,00
70
Οικισμός Πάνορμος Α γραμ- μική
8554
928
850,00
71
Οικισμός Πάνορμος Β
8554
929
750,00
72
Στενή
Οικισμός Στενή
8555
001
600,00
73
Οικισμός Κέχρος
8555
002
600,00
74
Οικισμός Τζάδος
8555
003
600,00
75
Οικισμός Μέση
8555
004
600,00
76
Οικισμός Μυρσίνη
8555
005
600,00
77
Οικισμός Ποταμιά
8555
006
600,00
78
Εκτός ορίων οικισμών
8555
911
530,00
79
Τριαντάρος
Οικισμός Τριαντάρος Α
8556
001
850,00
80
Οικισμός Αγία Βαρβάρα
8556
002
700,00
81
Οικισμός Τριαντάρος Β
8556
003
850,00


82

Οικισμός Άγιος Σώστης Α γραμμική
8556
004
1.100,00
83
Οικισμός Άγιος Σώστης Β
8556
005
1.000,00
84
Οικισμός Λαούτη Α γραμμι- κή
8556
006
950,00
85
Οικισμός Λαούτη Β
8556
007
900,00
86
Οικισμός Μπερδεμιάρος
8556
008
850,00
87
Οικισμός Άγιος Ιωάννης Α γραμμική
8556
911
1.150,00
88
Οικισμός Άγιος Ιωάννης Β
8556
912
1.000,00
89
Εκτός ορίων οικισμών
8556
913
670,00
90
Φαλατάδος
Οικισμός Φαλατάδος
8557
001
600,00
91
Οικισμός Βώλαξ
8557
002
600,00
92
Οικισμός Κουμάρος
8557
003
600,00
93
Εκτός ορίων οικισμών
8557
800
530,00

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.