Την Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:


ΘΕΜΑ   1ο 
Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ   2ο
Εισήγηση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ   3ο
Αποδοχή ποσού 11.138,52 €  ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του ΚΗΦΗ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ   4ο 
Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 2/2016 Μελέτης: «Προμήθεια Ρυμουλκούμενου Θρυμματιστή Κλαδιών» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ   5ο
Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 25/2016 Μελέτης: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών δεματοποίησης» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ   6ο
Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 31/2016 Μελέτης: «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.