Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η μετονομασία του Δημοτικού Σχολείου Υστερνίων σε «Δημοτικό Σχολείο Ιωάννη Καρδαμίτση». 

Στις 6 Μαΐου ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων έστειλε στο Δήμο Τήνου έγγραφο με το οποίο προτείνει την ονομασία του Δημοτικού Σχολείου Υστερνίων σε «Δημοτικό Σχολείο Ιωάννη Καρδαμίτση».

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο ο Ιωάννης Καρδαμίτσης απεβίωσε στις αρχές Μαΐου 2016 ήταν επί σειρά ετών δάσκαλος και γραμματέας της Κοινότητας Υστερνίων, άνθρωπος των γραμμάτων με πλούσιο συγγραφικό έργο. Ο εν λόγω εκπρόσωπος τόνισε δε στο σώμα και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Υστερνιώτων Τήνου για την προτεινόμενη ονοματοδοσία.

Έτσι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε την ονομασία του Δημοτικού Σχολείου Υστερνίων σε «Δημοτικό Σχολείο Ιωάννη Καρδαμίτση» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά αφού υπενθύμισε στο σώμα ότι για την παρούσα απόφαση ψηφίζει και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων κ. Ιάκωβος Μαλακατές.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, το από 6-5-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφάσισε ομόφωνα για την ονομασία του Δημοτικού Σχολείου Υστερνίων σε «Δημοτικό Σχολείο Ιωάννη Καρδαμίτση».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.