Το αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Νάξου-Τήνου» μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Κ.Ο. προκηρύττει την πλήρωση θέσης μειωμένου ωραίου για 8 μήνες (με πιθανότητα επέκτασης) ενός Κοινωνικού Επιστήμονα - συντονιστή για τη λειτουργία στη Τήνο «Κέντρου Ακρόασης - Συμβουλευτικού Σταθμού».
Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.