Τη Δευτέρα 9 Μαΐου θα συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Τήνου στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Μεγαλόχαρης 24 και ώρα 19.30 μ.μ. Δύο είναι τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και είναι τα ακόλουθα


Θέμα 1ο
Εξέταση αίτησης Γεωργίου Κρητικού του Νικολάου νόμιμου εκπροσώπου της «Γεώργιος Κρητικός & Σια Ο.Ε.» και λήψη απόφασης  σχετικά με την έκδοση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών, για το κατάστημά της, «Μπαρ», στην οδό Ταξιαρχών πόλεως Τήνου.

Θέμα 2ο
Εξέταση αίτησης Ευγενίας Καμολίνου του Ιωάννη και λήψη απόφασης  σχετικά με την έκδοση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών, για το κατάστημά της, «Κυλικείο εντός του ΙΤΗΠ», στην ακτή Γ. Δρόσου πόλεως Τήνου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.