Το Λιμεναρχείο Τήνου σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 27/05/2016 και περί ώρα 08:30 θα πραγματοποιηθούν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις προς απόκτηση άδειας Ναυαγοσώστη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ.18 Α ΄/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στο γραφείο της Λιμενικής Αστυνομίας έως τις 26/05/2016 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.