Με σημερινό του έγγραφο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμόδιες διατάξεις αποφάσισε και ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Τήνου».


Το έργο του υδατοδρομίου περιλαμβάνει χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις καθώς και νοητές, υδάτινες επιφάνειες. Αναλυτικότερα, οι χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου έχουν συνολική επιφάνεια 222,43 τ.μ. και προτείνεται να χωροθετηθούν στον προβλήτα του Βίντσι και, συγκεκριμένα, στην ανατολική πλευρά αυτού.

Εντός της παραχωρηθείσας επιφάνειας των 222,43 τ.μ. θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένος, μετακινούμενος οικίσκος, για την εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων και του πτητικού έργου γενικότερα. Η επιφάνεια του οικίσκου θα είναι 50,0 - 60,0 τ.μ., ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Θα περιλαμβάνει χώρους για την έκδοση και έλεγχο των εισιτηρίων, την αναμονή των επιβατών και τη φύλαξη των αποσκευών τους καθώς και χώρους υγιεινής

Για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων θα εγκατασταθούν δύο πλωτές προβλήτες, κάθετες στη βάση τους μεταξύ τους, σχήματος επιμήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου, και θα έχουν διάσταση 2,5 Χ 40 μ. έκαστη. Οι προβλήτες θα συνδυάζονται με γέφυρα (ράμπα) για τη γεφύρωση του υψομετρικού χάσματος της επιφάνειας του νερού με την επιφάνεια της προβλήτας του λιμένα.

Επιπλέον, το υδατοδρόμιο Τήνου θα περιλαμβάνει και νοητή, θαλάσσια επιφάνεια (διάδρομοι προς-αποθαλάσσωσης) για τη διενέργεια των διαδικασιών προς-αποθαλάσσωσης. Οι διάδρομοι αυτοί “χωροθετούνται” εξωτερικά του λιμένα της Τήνου. Μετά την προσθαλάσσωσή τους τα υδροπλάνα θα πλέουν και θα εκτελούν τους κατάλληλους ελιγμούς για την προσέγγιση και πρόσδεσή τους στις πλωτές προβλήτες του υδατοδρομίου και το αντίστροφο, τα υδροπλάνα θα εξέρχονται από το λιμένα ώστε να προσεγγίσουν το διάδρομο αποθαλάσσωσης όπου και θα προβαίνουν στην ομώνυμη διαδικασία.

Ακόμα, όσον αφορά την υδάτινη επιφάνεια, έχουν καθορισθεί / οριοθετηθεί οι εξής περιοχές: 

- Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου (τμήμα της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα ή και εκτός αυτής που δύναται να προσθαλασσώνεται και αποθαλασσώνεται το υδροπλάνο).
- Περιοχή ελλιμενισμού και ενδεχομένως τεχνικής υποστήριξης των υδροπλάνων (θαλάσσια ζώνη και ενδεχομένως πρόσθετη χερσαία ζώνη)  και εξυπηρέτησης επιβατών (χερσαία ζώνη).
- Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου (ο διάδρομος εντός της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα ή και εκτός αυτής, μεταξύ της περιοχής ελιγμών και της περιοχής ελλιμενισμού). Τα υδροπλάνα που θ’ αναλάβουν το πτητικό έργο είναι τα Viking Twin Otter Series 400, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 19 επιβάτες και ν’ αναπτύσσουν ταχύτητα από 80 έως 160 κόμβους (250 χιλιόμετρα) την ώρα.

Όσον αφορά το πτητικό έργο, αυτό αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά, ξεκινώντας από έως δύο ζεύγη πτήσεων ημερησίως (άφιξη – αναχώρηση) στην έναρξη της δραστηριότητας (2015) και αγγίζοντας, σε βάθος πενταετίας (2020), το μέγιστο, που θα είναι έως πέντε ζεύγη πτήσεων (αφίξεις – αναχωρήσεις)  ημερησίως. Στο υδατοδρόμιο αναμένεται ν’ απασχολούνται μέχρι 4 άτομα

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.