Την Δευτέρα, 9 Μαΐου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της συζήτησης ήταν και η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης άρθρου 37 του Γενικού Κανονισμού Ενοικίασης Παραλιών του Δήμου Τήνου, σχετικά με τον καθορισμό των παραλιών που θα δημοπρατηθούν για το έτος 2016.

H Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο την δημοπράτηση των ακόλουθων παραλιών.

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
Θέση 1.- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3,5 = 140 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 2.- Περιοχή «Αγκάλη» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3= 120 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 3.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ»: Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Βρέκαστρο και σε απόσταση 40 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 40 Χ 12,5 = 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 11,54 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου και σε απόσταση 200 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 31 x 10 = 310 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 11,54 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 5.- Περιοχή «Αγ. Φωκάς» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα του Ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.», διαστάσεων 41,00m Χ 5,00 m = 205 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 11,54 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 6.- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» : Τμήμα έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί από την
ταβέρνα Γιαλός προς την παραλία και προς τα δυτικά της παραλίας προς το Σκυλαντάρ σε απόσταση 35 μέτρων από τη Χερσόνησο Αποκοφτού, διαστάσεων 35 Χ 12,5 = 437,50 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 8,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 7.- Περιοχή «Αγία Κυριακή-Πόρτο»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ» διαστάσεων 35 Χ 12 = 420,00 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 8,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 8.- Περιοχή «Λαούτη» : Τμήμα έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» διαστάσεων 50 Χ 10 = 500,00 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 8,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.


2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:
Θέση 1η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μεγάλη Άμμο: Στην συγκεκριμένη παραλία θα υπάρξουν δύο (2) τμήματα προς ενοικίαση, το ένα στην αρχή και το άλλο στο τέλος της παραλίας, διαστάσεων 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα το καθένα. Μεταξύ δημοπρατούμενων χώρων και βράχων η απόσταση θα είναι ογδόντα (80) μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 2η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μικρή Άμμο: Το Νοτιανατολικό τμήμα της παραλίας, διαστάσεων 20,5 χ 24 = 492 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 3η : - Περιοχή «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» : Τμήμα στο βορειοανατολικό μέρος της παραλίας διαστάσεως 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 4η: - Περιοχή «ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ» : Τμήμα ανατολικά της ταβέρνας «Θαλασσάκι» στο μέσον της παραλίας διαστάσεων 20 χ 3 = 60 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 5η: - Περιοχή «ΟΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης ιδιοκτησίας Μαραβέλια Φίλιππα διαστάσεων 30 χ 3 = 90 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 6η: - Περιοχή «ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Το τμήμα ενοικίασης της παραλίας θα ξεκινάει από το τέλος του τελευταίου σπιτιού που υπάρχει στην παραλία από την δεξιά πλευρά της, διαστάσεων 30 χ 5 + 10 x10 = 250 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 8,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 7η : - Περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΑ»: Τμήμα στο κέντρο της παραλίας διαστάσεων 40 χ 6 = 240 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 8η : - Περιοχή «ΤΣΑΜΠΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 55 χ 8 = 440 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 9η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ – ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟ»: Το Ανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 40 χ 10 = 400 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θέση 10η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ»: Τμήμα έμπροσθεν από ξενοδοχείο «Tinos Beach» διαστάσεων 100 χ 5 = 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θση 11η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ»: Τμήμα δυτικά του ξενοδοχείου «Tinos Beach» και σε απόσταση 20 μέτρων από την άκρη της παραλίας, διαστάσεων 20 Χ 5 = 100 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

Θέση : - Περιοχή «Ρώχαρη» : Τμήμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 14 χ 28,5 = 399 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-4-2015 (ΦΕΚ 578/09-4-2015 τ. Β΄).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.