Η Διοικούσα Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2016, μεταξύ των άλλων, ενέκρινε τη χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών & σπουδαστικών βοηθημάτων σε εκατόν εξήντα τρεις (163) Τηνίους σπουδαστές της Ανώτατης & Ανώτερης Εκπαίδευσης και ισότιμων Σχολών του Εσωτερικού κ.λπ., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, σύμφωνα με την από 05-11-2015 προκήρυξή της.


Η καταβολή των ανωτέρω υποτροφιών – βοηθημάτων, των οποίων το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 55.219,50 €υρώ, θα ξεκινήσει μετά τη θεώρηση των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων.

Από τη Διοικ. Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.