Τη Δευτέρα, 30 Μαΐου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος).

Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα παρακάτω

ΘΕΜΑ 1ο:
Περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 2ο:
Απευθείας ανάθεση  σε μελετητή για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την μείωση απόστασης του ορίου Τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από το όριο του υφιστάμενου νεκροταφείου του οικισμού Πύργος Δήμου Τήνου»  και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ψήφισης δαπανών Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά.

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση ψήφισης δαπανών Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ψήφισης δαπανών Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου.

ΘΕΜΑ 6ο:
Εξέταση αιτήματος μείωσης του μισθώματος διαμερίσματος Κληροδοσίας Κωνσταντίνου Σαρδελά.

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για εκκαθάριση κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστ. Πρίντεζη.

ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Δημάρχου υπογραφής συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης δικαστικής διαφοράς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.