Την Δευτέρα, 13 Ιουνίου αποφασίστηκε ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Τήνου η έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών κτιρίων» καθως και η ψήφιση σχετικής πίστωσης (περισσότερα).

Οι εργασίες που προβλέπονται για την κάθε σχολική μονάδα είναι οι εξής:1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

Ο προαύλιος χώρος του Σχολείου αυτού δεν θεωρείται κατάλληλος για άθληση. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από ασφαλτοτάπητα ο οποίος παρουσιάζει φθορές, καθιστώντας το πιο τραχύ και επικίνδυνο για μικροτραυματισμούς. Η μια από τις δυο μπασκέτες αποξηλώθηκε κατά την εκτέλεση του νέου κτιρίου και δεν υπάρχει διαγράμμιση στο γήπεδο.

Προτείνεται με την παρούσα μελέτη :

1. Η διάστρωση όλου του προαύλιου χώρου με βιομηχανικό δάπεδο
2. Επίστρωση συνθετικού δαπέδου γηπέδου basket-volley, με αντικραδασμικό και κάλυψη με ακρυλικά υλικά συνολικού πάχους τουλάχιστον 5mm, όπως σχέδια μελέτης
3. Η προμήθεια και κατασκευή εξοπλισμού Μπάσκετ και Βόλεϊ ήτοι α) δυο νέες μπασκέτες και β) Συγκρότημα λυόμενο γηπέδου πετοσφαίρισης (volley), πλήρες με προστατευτικά σύγκρουσης.
4. Κατασκευή περιμετρικά του γηπέδου καναλιών απορροής ομβρίων
5. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις υφιστάμενες κερκίδες, και τέλος
6. Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών (παγκάκια) για την εξυπηρέτηση των παιδιών στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.
7. Προμήθεια 2 εστιών μίνι ποδοσφαίρου 3,00 * 2,00 μ


2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

Στον προαύλιο χώρο του Σχολείου αυτού, υπάρχει κατασκευασμένο συνθετικό ελαστικό δάπεδο, το οποίο παρουσιάζει σποραδικές φθορές. Φθορές παρουσιάζονται επίσης σε μέρος των επιχρισμάτων του βόρειου κτιρίου και κρίνεται απαραίτητη η καθαίρεση και επισκευή τους.

Ο χώρος του παλαιού κυλικείου εμφανίζει αυξημένη υγρασία η οποία πιθανόν προέκυψε από το μαρμάρινο δαπέδο του κλιμακοστασίου που βρίσκεται από πάνω.

Προτείνεται με την παρούσα μελέτη :

1. Η επισκευή όλου του συνθετικού δαπέδου γηπέδου basket-volley, συνολικού πάχους τουλάχιστον 2,00 mm, όπως σχέδια μελέτης.
2. Η προμήθεια και κατασκευή εξοπλισμού Βόλεϊ και συγκεκριμένα πλήρες συγκρότημαλυόμενο γηπέδου πετοσφαίρισης (VOLLEY) με προστατευτικά συγκρουσης.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών (παγκάκια) για την εξυπηρέτηση των παιδιών στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.
4. Προμήθεια 2 εστιών μίνι ποδοσφαίρου 3,00 * 2,00 μ
5. Η καθαίρεση και αντικατάσταση του μαρμάρινου δαπέδου (πλατύσκαλο) του ανοικτού κλιμακοστασίου και τέλος
6. Επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμός αυτών

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

Το κτίριο του Σχολείου αυτού παρουσιάζει προβλήματα κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω εισροής ομβρίων από μέρος των κουφωμάτων. Επίσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δεν υπάρχει δάπεδο παρά μόνο χρωματισμός του σκυροδέματος. Τέλος, σύμφωνα με λεγόμενα του εκπαιδευτικού προσωπικού, έχουν υπάρξει μικροτραυματισμοί παιδιών από την υφιστάμενη περίφραξη του προαυλίου χώρου, ο οποίος σε αρκετά σημεία παρουσιάζει και οξείδωση.

Προτείνεται με την παρούσα μελέτη :

1. Ο έλεγχος και η επισκευή των κουφωμάτων που παρουσιάζουν προβλήματα
2. Η αντικατάσταση του κουφώματος που βρίσκεται στην απόληξη του κλιμακοστασίου
3. Επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με κεραμικά πλακίδια 40Χ40 και ο χρωματισμός της αίθουσας με πλαστικό χρώμα.
4. Αντικατάσταση του πλέγματος της περίφραξης του προαύλιου χώρου, με νέο σύμφωνα με μελέτη του ΟΣΚ, από πλέγμα Φ 3/5 χιλ. γαλβανιζέ 45*45 mm στους υφιστάμενους ορθοστάτες .

Τέλος, στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια πλήρους φορητού, μεταφερόμενου συγκροτήματος γηπέδου αντισφαίρισης (TENNIS), μήκους 6,00m, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.