Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η κατανομή ποσού 17.520,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2016 (β΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Όπως παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή των χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής: α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας εκπαίδευσης ποσό 10.512,00 € και β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 7.008,00€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 4/2016 απόφαση και κατανέμει το ποσό των 17.520,00 €, προερχόμενο από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης ποσό 10.512,00 € και
β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 7.008,00 €.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.