Αναρτήθηκαν χθες, Παρασκευή 10 Ιουνίου στο σύστημα Διαύγεια τα αποτελέσματα των προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τήνου.

Mεταξύ άλλων αναφέρει η απόφαση για τις προσλήψεις:

Α. Εγκρίνουμε το από 10 Ιουνίου 2016 Πρακτικό Επιλογής εκτάκτου προσωπικού που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή και προσλαμβάνουμε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών το παρακάτω ονομαστικό και κατά ειδικότητα εργασίας προσωπικό από 15/6/2016 έως και 14/1/2017. για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (1 θέση)
1. Φραγκίσκος Δαρμής του Νικόλαου (780,00 Μόρια) - Β Σειρά επικουρίας.

Β. Εγκρίνουμε το από 10 Ιουνίου 2016 Πρακτικό Επιλογής εκτάκτου προσωπικού που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή και προσλαμβάνουμε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών το παρακάτω ονομαστικό και κατά ειδικότητα εργασίας προσωπικό από 15/6/2016 έως και 14/12/2016. για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (2 θέσεις)
1. Λειβαδάρης Σωτήριος του Πέτρου(1.620.00 Μόρια).
2. Ρουγγέρης Ιωσήφ του Αντωνίου (1.450,00 Μόρια).

Γ. Εγκρίνουμε το από 10 Ιουνίου 2016 Πρακτικό Επιλογής εκτάκτου προσωπικού που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή και προσλαμβάνουμε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών το παρακάτω ονομαστικό και κατά ειδικότητα εργασίας προσωπικό από 15/6/2016 έως και 14/11/2016. για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (3 θέσεις)
1. Ανδρουλάκη Αικατερίνη του Γεωργίου (1.280.00 μόρια)
2. Ισίδωρος Σιδέρης του Σοφοκλή (1.250.00 μόρια)
3. Δεσύπρης Ευστάθιος του Ελευθερίου (1.220.00 μόρια)

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.