Σε πρόσφατη μας ανάρτηση κάναμε αναφορά στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Τήνου και η Κοιν. Σ.Επ Καλλονή - Κελλιά με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα της δράσης για τη μείωση της πλαστική σακούλας.

Σήμερα θα αναφέρουμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία.


Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα είναι σε νησιά (Τήνο-Σαντορίνη), λόγω του ότι μπορούν να θεωρηθούν κλειστά συστήματα με εύκολα προσδιορίσιμες ροές ανθρώπινου δυναμικού και αγαθών, και είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και ο υπολογισμός διάφορων δεικτών αξιολόγησης των πιλοτικών προγραμμάτων.

Βασικός σκοπός η μελέτη της αλλαγής συμπεριφοράς των κατοίκων του νησιού ως προς τη χρήση της πλαστικής σακούλας ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος που θα αποτελούνται από δύο κύριες ομάδες δράσεων: α) την ενημέρωση και εκπαίδευση και β) την θέσπιση οικονομικού τέλους σε εθελοντική βάση στη χρήση πλαστικής σακούλας και προτροπή για χρήση τσάντας πολλαπλών χρήσεων.

Στοιχεία για Τήνο

Μόνιμος Πληθυσμός : 7.728 κάτοικοι (89,44% ελληνικής υπηκοότητας) εκ των οποίων 4.286 άρρενες και 4.350 θήλεις
Νοικοκυριά: 3.625 (απογραφή 2011) μέσο μέγεθος 2,34 άτομα / νοικοκυριό
Το 22,5% άνω των 65 ετών
Ανεργία: 855 άνεργοι (Ιανουάριος 2015)
Πληθυσμός κατά την τουριστική περίοδο: 18.000 άτομα

Μεθοδολογία υλοποίησης

• Διαμόρφωση Ομάδας Εργασίας (ΕΟΑΝ, Δήμος Τήνου, ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονή – Κελλιά, εμπλεκόμενοι φορείς)
• Καταγραφή ποσοτήτων πλαστικής σακούλας από σουπερμάρκετ και καταστήματα που διακινούνται ανά έτος (χειμώνα/καλοκαίρι/μήνα). ΠΡΙΝ
• Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης κατοίκων (εκδηλώσεις σε σχολεία, δράσεις σε πλατείες κλπ..)
• Διανομή Υφασμάτινης Τσάντας και Ενημερωτικού Υλικού
• Παύση διανομής πλαστικής σακούλας δωρεάν – προσδιορισμός οικονομικού αντιτίμου (5-10 λεπτά)
• Εφαρμογή δράσεων 3-4 μήνες – συνέργεια με άλλα έργα
• Καταγραφή νέων ποσοτήτων πλαστικής σακούλας ΜΕΤΑ
• Υπολογισμός ποσοστού μείωσης πλαστικής σακούλας και άλλων παραμέτρων σχετικά με αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών
• Προσδιορισμός προτάσεων και κατάλληλων λύσεων

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.