Αναρτήθηκε σήμερα στο σύστημα διαύγεια ανακοίνωση για 39 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ. Ανάμεσα σ' αυτές τις θέσεις είναι και μια στο νησί της Τήνου και συγκεκριμένα στην θέση του διανομέα, διάρκεια σύμβασης 8 μηνών.

Μπορείτε να διαβάσετε στην προκήρυξη παρακάτω τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία όπως η βαθμολόγηση των κριτηρίων καθώς και η υποβολή των αιτήσεων.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.