Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης, αποφασίστηκε η κατανομή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους- 2η , 3η και 4η κατανομή έτους 2016.

Για τον Δήμο Τήνου αναλογεί το πόσο των 61.402,50€. Για τους άλλους δήμους των Κυκλάδων ισχύουν τα ακόλουθα ποσά.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.