Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Η συνεδρίαση αυτή έχει στο πρόγραμμα της πολλά θέματα που αφορούν τα χωριά του νησιού.

Καλλονή

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Κατασκευή τοίχου προστασίας πεζών οικ. Αετοφωλιάς Τοπ. Κοιν. Καλλονής», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

Καρδιανή

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευή δικτύου αποχέτευσης επί του κεντρικού δρόμου εισόδου Τοπ.  Κοιν. Καρδιανής», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.Κτικάδος

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ Τοπ. Κοιν. Κτικάδου», προϋπολογισμού 6.000,00 Ευρώ.

Κάμπος

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ Τοπ. Κοιν. Κάμπου», προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.

Δημοτική Κοινότητα Τήνου

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ στη Δημοτική Κοινότητα Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

Ελικοδρόμιο Τήνου

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ελικοδρομίου Τήνου», προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.

Δημοτική Κοινότητα Τήνου

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Εργασίες υδροχρωματισμού και μικροεπισκευών οικισμών Δημοτ. Κοινότητας Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

Πεζοδρόμια

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων ΔΕ Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

Συντήρηση Γηπέδων

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών γηπέδων και αθλητικών κέντρων Δ.Ε. Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

Κοιμητήριο Τήνου

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου  Τήνου», προϋπολογισμού 6.600,00 Ευρώ.

Λουτρά

Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευαστικές εργασίες και βελτίωση αποχετευτικού δικτύου Σχολείου Λουτρών», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.