Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) και ώρα 13.00. Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα.


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξέταση ένστασης της εταιρείας Μάρκος Ζάρπας και Σια Ο.Ε. για την προμήθεια χημικού υλικού.

ΘΕΜΑ 2ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Κατασκευή τοίχου προστασίας πεζών οικ. Αετοφωλιάς Τοπ. Κοιν. Καλλονής», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 3ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευή δικτύου αποχέτευσης επί του κεντρικού δρόμου εισόδου Τοπ.  Κοιν. Καρδιανής», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 4ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ Τοπ. Κοιν. Κτικάδου», προϋπολογισμού 6.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 5ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ Τοπ. Κοιν. Κάμπου», προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 6ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ στη Δημοτική Κοινότητα Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 7ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ελικοδρομίου Τήνου», προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 8ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Εργασίες υδροχρωματισμού και μικροεπισκευών οικισμών Δημοτ. Κοινότητας Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 9ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων ΔΕ Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 10ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών γηπέδων και αθλητικών κέντρων Δ.Ε. Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 11ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου  Τήνου», προϋπολογισμού 6.600,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 12ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευαστικές εργασίες και βελτίωση αποχετευτικού δικτύου Σχολείου Λουτρών», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 13ο:
Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου οικον. έτους 2016.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.