Με την υπ’ αριθμόν 3/2016 διάταξη της κ. Ειρηνοδίκη Τήνου ενεκρίθη το από 01.06.2016 καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΚΑΡΚΑΔΟΥ», που ιδρύθηκε και εδρεύει στον οικισμό Καλλονή του Δήμου Τήνου.


Με το καταστατικό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του Σωματείου (πολιτιστικός- περιβαλλοντικός-κοινωνικός- μη κερδοσκοπικός), οι σκοποί του (η αναβάθμιση των οικισμών Καλλονής και Καρκάδου, η περιβαλλοντική προστασία τους, η προβολή της ιστορίας τους, η διαφύλαξη, μελέτη και μετάδοση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς κ.λ.π.), τα μέλη, οι υποχρεώσεις των μελών και τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου.

Τέλος, διατάσσεται η δημοσίευση περίληψης του καταστατικού αυτού του σωματείου σε μια τοπική εφημερίδα και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και η εγγραφή του στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Σύρου.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΣΙΩΤΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.