Με την υπ’ αριθμόν 2/2016 διάταξη της κ. Ειρηνοδίκη Τήνου ενεκρίθη το από 24.06.2016 καταστατικό του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝΟΥ», που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Τήνου. Με το καταστατικό που αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του Σωματείου (επαγγελματικός- μη κερδοσκοπικός), οι σκοποί του (η, υπό ευρύτερη έννοια, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ξενοδόχων της νήσου Τήνου, η προβολή και διαφήμιση των ποικίλων τουριστικών ενδιαφερόντων της νήσου κ.λ.π.), τα μέλη, οι υποχρεώσεις των μελών και τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου.

Τέλος, διατάσσεται η δημοσίευση περίληψης του καταστατικού αυτού του σωματείου σε μια τοπική εφημερίδα και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και η εγγραφή του στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Σύρου.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΣΙΩΤΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.