Φωτο Αρχείου



Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου πραγματοποιήθηκε χθες, αναφορικά με τους νομοθετικούς αιφνιδιασμούς της Κυβέρνησης και την σχεδιαζόμενη κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Τήνου.

Στην παρούσα συνεδρίαση κλήθηκαν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ο υποθηκοφύλακας Τήνου, οι συμβολαιογράφοι Τήνου, οι δικηγόροι Τήνου, ο Σύλλογος Μηχανικών Τήνου καθώς επίσης και οι μεσίτες του νησιού.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. στην αρχή της εισηγήσεως του ανέφερε «Κάλεσα το σώμα, σήμερα, εκτάκτως για να αντιδράσουμε ηχηρά στο νομοθετικό αιφνιδιασμό της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δια του οποίου επιχειρείται η κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Τήνου. Ένα αιφνιδιαστικό σχέδιο νόμου, του οποίου η ανάγνωση μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, η οποία βαθμιαία μετετράπη σε αγανάκτηση»

Για να συμπληρώσει λέγοντας «Το σπουδαιότερο μετά την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. και την αύξηση του Φ.Π.Α. συντελείται συνειδητά ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος της τοπικής μας κοινωνίας. Η κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Τήνου  δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τον Υποθηκοφύλακα και τους δικηγόρους του νησιού, δεν είναι θέμα μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων αλλά αποτελεί παντηνιακό πρόβλημα, το οποίο θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση του νησιού μας, καθώς η επιβάρυνση για τους επαγγελματίες, τους υποψήφιους επενδυτές και εν γένει τους κατοίκους και δημότες του τόπου μας θα είναι τεραστία, λόγω της μετάβασης τους στη Σύρο και της αναγκαίας διανυκτέρευσης και διατροφής τους εκεί, αναστέλλοντας de facto, κάθε μορφή συναλλαγών στο νησί μας, οι οποίες σήμερα εμπλέκονται στο Υποθηκοφυλακείο Τήνου.»

Τέλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) οιονδήποτε κυβερνητικό και τοπικό βουλευτή συναινέσει στην εφαρμογή του ανιστόρητου, παράλογου και προκλητικού αυτού νομοσχεδίου.

To ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

«Κύριε Υπουργέ,

Κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου την 04.07.2016, εκτάκτως, για να αντι
δράσει ηχηρά στο νομοθετικό αιφνιδιασμό της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στο υπό δημόσια δια
βούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, δια του οποίου επιχειρείται η κατάργηση του Υποθη
κοφυλακείου Τήνου. Ένα αιφνιδιαστικό σχέδιο νόμου, του οποίου η ανάγνωση μας προκάλεσε με
γάλη έκπληξη, η οποία βαθμιαία μετετράπη σε αγανάκτηση.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο αρ. 1 : «1. Συστήνονται, πλέον των ήδη λειτουργούντων,
σαράντα ένα (41) έμμισθα υποθηκοφυλακεία ως εξής:……

37. Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, στο οποίο υπάγονται οι νήσοι Σύρου, Άνδρου, Κύθνου, 
Μήλου, Μυκόνου, Σερίφου, Σίφνου, Τήνου και Κιμώλου, οι οποίοι, μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, εξυπηρετούνται από τα υποθηκοφυλακεία Ερμουπόλεως, Κορθίου, Άνδρου, Γαυ
ρίου, Πάρου, Μυκόνου, Τήνου, Μήλου-Κιμώλου, Κύθνου, Σερίφου και Σίφνου».

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου –έκτρωμα, του οποίου οι συντάκτες είναι εκτός τόπου, εκτός 
χρόνου και κυρίως εκτός πραγματικότητας, αφού θεωρούν ότι ο Ελλαδικός χώρος είναι αποκλειστι
κά ηπειρωτικός. Παραγκωνίζεται για μια ακόμη φορά επιδεικτικά ο νησιωτικός χώρος. Γίνεται κου
ρελόχαρτο για πολλοστή φορά η συνταγματικά κατοχυρωμένη ρήτρα της νησιωτικότητας!!!

Και το σπουδαιότερο μετά την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. και την αύξηση του Φ.Π.Α. συντελείται συ
νειδητά ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος της τοπικής μας κοινωνίας.
Η κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Τήνου δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τον Υποθηκοφύλακα κ
αι τους δικηγόρους του νησιού, δεν είναι θέμα μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων αλλά αποτελεί 
παντηνιακό πρόβλημα, το οποίο θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση του νησιού μας, καθώς η επιβά
ρυνση για τους επαγγελματίες, τους υποψήφιους επενδυτές και εν γένει τους κατοίκους και δημό
τες του τόπου μας θα είναι τεραστία, λόγω της μετάβασης τους στη Σύρο και της αναγκαίας διανυ
κτέρευσης και διατροφής τους εκεί, αναστέλλοντας de facto, κάθε μορφή συναλλαγών στο νησί
μας, οι οποίες σήμερα εμπλέκονται στο Υποθηκοφυλακείο Τήνου.

Θεωρούμε αδιανόητο αντί να διαφυλάττετε με κάθε τρόπο τη νησιωτικότητα να επιχειρείτε με α
μείωτη ένταση να διευρύνετε το πρόβλημα των συμπολιτών μας, υποβάλλοντας τους σε περαιτέ
ρω ταλαιπωρία, απώλεια χρόνου και χρήματος.

Ως εκ τούτου διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Υπο
θηκοφυλακείου Τήνου και σας καλούμε να ανακαλέσετε το άστοχο αυτό νομοσχέδιο, 
άλλως, σας καλούμε όπως στο ίδιο σχέδιο νόμου συσταθεί έμμισθο υποθηκοφυλακείο 
Τήνου.

Περαιτέρω σας ζητούμε όπως κληθεί αντιπροσωπεία του Δήμου Τήνου και των επαγγελμα
τιών του νησιού, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, για τη διατύπωση απόψεων επί του 
προχείρου και χωρίς τις απαραίτητες και δέουσες μελέτες και εκθέσεις προκείμενου σχεδίου νόμου.

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου κηρύσσει ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) 
οιονδήποτε κυβερνητικό και τοπικό βουλευτή συναινέσει στην εφαρμογή του ανιστόρητου, παρά
λογου και προκλητικού αυτού νομοσχεδίου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.