Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το 18ο θέμα που αφορούσε την αντικατάσταση αιρετού μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.

Με επιστολή της το αιρετό μέλος και αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτική Σύμβουλος της Πλειοψηφίας κ. Ειρήνη Βιδάλη γνωστοποιεί τα ακόλουθα
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, παρ’ όλες τις από καιρού προσπάθειές μου να φανώ λειτουργική και αποτελεσματική στο αξίωμα του Αντιπροέδρου και Ταμία του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου καταλήγω να αισθάνομαι αναποτελεσματική και δεν μου μένει άλλη επιλογή από το να υποβάλω την παραίτησή μου από τις παραπάνω θέσεις, καθώς και από μέλος αυτής. Ως Δημοτική Σύμβουλος παραμένω στη διάθεσή σας, να με αξιοποιήσετε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα κρίνετε ότι θα ήμουν χρήσιμη».

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου πρότεινε να γίνει δεκτή η παραίτηση της κ. Ειρήνης Βιδάλη και την αντικατάστασή της από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τήνου κ. Ιωάννη Μαρκουίζο ο οποίος και προτείνεται και αντιπρόεδρος της Επιχείρησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την παραπάνω πρόταση σε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την ως άνω επιστολή παραίτησης της κ. Βιδάλη, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ., τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τον Ιωάννη Μαρκουίζο Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου ως μέλος και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου» σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ειρήνης Βιδάλη. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.