Την Παρασκευή 15 Ιουλίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος. Τα θέμα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα.

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τήνου (Α΄ φάση).

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου και του Δήμου Τήνου, σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου (άξονας προτεραιότητας 14 – Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων με τον τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου (άξονας προτεραιότητας 4 – Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης – Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με το τίτλο «Δράσεις βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Τροποποίηση της με αρ. 40/2016 απόφασης του Δ. Σ. (έγκριση κανονισμού καθαριότητας).

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Τροποποίηση της με αρ. 61/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση του κληροδοτήματος Ιωάννη Απ. Πρίντεζη.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση βασικού ιατρικού εξοπλισμού» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Υγείας Ευπαθών Ομάδων πληθυσμού στην Τήνο».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2016.

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Αποδεσμεύσεις αχρησιμοποίητων υπολοίπων ποσών που είχαν αναληφθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 12ο:

Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με το σωματείο «Βετεράνων Ποδοσφαιριστών  Τήνου» φιλανθρωπικού αγώνα (ο οποίος θα λάβει χώρα στις 27.07.2016 μεταξύ των βετεράνων της  Τήνου και των βετεράνων της ΑΕΚ) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 13ο:

Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με τα σωματεία: α) «Σύλλογος Βεναρδιανών Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος», β) «Προοδευτικός Σύλλογος Μαρλά Μαμάδου» και γ) «Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργου Πανόρμου» καθώς και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου των αγώνων ορεινού τρεξίματος με την επωνυμία «Tinos Marble Trail :Exomeria».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 14ο:
Εξέταση αιτημάτων του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου καθώς και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 15ο:

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην διεθνή έκθεση TOUR NATUR, η οποία θα λάβει χώρα στο Ντίσελντορφ (στις 2-4/9/2016), και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 16ο:

Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας σύνταξης δημοσιευμάτων, σχετικά με την τουριστική προβολή του Δήμου Τήνου.

Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 17ο:

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου

Εισηγητής :Ε. Κορνάρος.

ΘΕΜΑ 18ο:

Αντικατάσταση αιρετού μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.

Εισηγητής :Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 19ο:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και ορισμός μελών επιτροπής, αναφορικά με την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ Τ.Κ. ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 20ο:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και ορισμός μελών επιτροπής, σχετικά με την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ  ΤΗΝΟ».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 21ο:

Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών που αφορά τον Δήμο Τήνου και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 22ο:

Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη στην κ. Ρούσσου Ιωάννα άδειας εναπόθεσης βοθρολυμάτων.

Εισηγητής : Κ. Βιδάλης.

ΘΕΜΑ 23ο:

Λήψη απόφασης επί ενστάσεως για την έκπτωση αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση Μαρμαριές – Κόκκινα».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.