Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., κατά τις υπ΄αριθμ. 13 και 15 έτους 2016 συνεδριάσεις της, προέβη στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου και την εξυπηρέτηση των προσκυνητών της Μεγαλόχαρης, κατά τη θερινή περίοδο τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, προσελήφθησαν οκτώ (8) Εργάτες – Εργάτριες καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών όπως και τριάντα ένας (31) Επιμελητές – Επιμελήτριες και δέκα εννέα (19) Εργάτες – Εργάτριες καθαριότητας, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.