Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου, αποφασίστηκαν οι ακόλουθες δράσεις για την ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού στο νησί.

Σχετικά με το δίκτυο των μονοπατιών

- Συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη δικτύου πεζοπορικού τουρισμού στη νήσο Τήνο με βάση το σχέδιο ανάπτυξης μονοπατιών που υλοποιεί ο Δήμος Τήνου και κριτήρια τις διεθνείς πρακτικές πεζοπορίας, για την προσέλκυση επισκεπτών-πεζοπόρων του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που αφορούν στην ευρωπαϊκή πιστοποίηση).


- Παραγωγή ψηφιακών αρχείων μετά από λεπτομερή καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή του δικτύου μονοπατιών κατόπιν επίσκεψης και πεζοπορίας των μονοπατιών. Στα ψηφιακά αρχεία θα σημειώνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία (αρίθμηση/ονομασία διαδρομών, συνολικό μήκος, βαθμός δυσκολίας, χρόνος πεζοπορίας).

Σχετικά με τη σήμανση των μονοπατιών

- Περιγραφή της απαιτούμενης σήμανσης του δικτύου με αναφορά στα σημεία τοποθέτησης, τη μορφή των πινακίδων, τα στοιχεία πληροφόρησης των πινακίδων κατεύθυνσης (προορισμός, χρόνος, απόσταση, κατεύθυνση βέλους).

Σχετικά με τη προβολή των μονοπατιών

- Σχεδιασμός ολοκληρωμένης πρότασης προβολής και προώθησης του προτεινόμενου δικτύου μονοπατιών σε βάθος πενταετίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.