Την Παρασκευή 19 Αυγούστου, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) και ώρα 10.00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:


ΘΕΜΑ 1ο: Αποδέσμευση και ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση σχεδίου  αναμόρφωσης προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3ο:  Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣ από ΚΑΠ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 4ο:  Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Τήνου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της  ανακοπής του Παντελή Αλοίμονου του Αντωνίου κατά του Δήμου Τήνου και της  με αριθμό πρωτ. 4066/2016 αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 5ο:  Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Τήνου  ενώπιον του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Σύρου κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής του Αντωνίου Χαρικιόπουλου του Αντωνίου κατά του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτήματος Γεωργίου Ρούσσου για παραχώρηση χώρου στάθμευσης  έμπροσθεν του ιατρείου του  και διαμόρφωση πεζοδρομίου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.