Όπως διαβάσετε πριν λίγες μέρες στο «Τ.Τ» γίνονται προσπάθειες από την Δημοτική Αρχή για την χρηματοδότηση στο Πράσινο ταμείο του έργου που αφορά την συντήρηση-επισκευή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Σήμερα αναρτήθηκε η προγραμματική σύμβαση  του έργου και θα σας παρουσιάσουμε κάποια σημεία της. 

Το κτίσμα (σ.σ. Παιδικού Σταθμού) με το πέρασμα του χρόνου έχει παρουσιάσει σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσης επισκευής τα επιχρίσματα, οι χρωματισμοί, τα κουφώματα καθώς και το δάπεδο εντός του κτιρίου.

Επίσης ο εξοπλισμός θεωρείται σε μεγάλο βαθμό πεπαλαιωμένος και χρειάζεται η αναβάθμισή του τόσο στο κομμάτι της εξυπηρέτησης (εστίαση, γραφεία κ.α.) όσο και στο εκπαιδευτικό μέρος (χώροι δημιουργικής απασχόλησης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ)

Επίσης προβληματική είναι η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ όσον αφορά την πρόσβαση στο χώρο και πιο έντονη στην χρησιμοποίηση των δομών εντός του κτίσματος.

Στόχοι του έργου

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως Κύριοι και Δευτερεύοντες στόχοι της παρέμβασης μπορούν να συνοψιστούν οι εξής:

Κύριοι Στόχοι:

-> Η αναβάθμιση του κτιρίου από ενεργειακή κτιριακή και αισθητική και λειτουργική άποψη .

-> Η διαμόρφωση ικανών λειτουργικών και οργανωτικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής και κατάλληλη κατά περίπτωση ανταπόκριση του Παιδικού Σταθμού στις ανάγκες των ωφελουμένων (π.χ. σίτιση, εκπαίδευση, πρόσβαση ΑΜΕΑ, τουαλέτες, διοικητικοί χώροι κλπ).

Δευτερεύοντες – Συμπληρωματικοί Στόχοι:

->  Η διαμόρφωση μίας ευέλικτης, επιστημονικά υποστηριζόμενης και οργανωτικά αποδοτικής δομής η οποία θα ενσωματώσει και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Αποδέκτες των υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελούμενων, που:
κατά προτεραιότητα περιλαμβάνει παιδιά προσχολικής ηλικίας από 3- 5 ετών.

Επίσης θα συμπεριλάβει και πρόσθετες κατηγορίες ωφελουμένων (όπως π.χ. ΑΜΕΑ κλπ), σύμφωνα με τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.

Κόστος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 446.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία)

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.