Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα Τήνου, σχετικά με την λήψη απόφασης κατάρτισης πρότασης προς τον Δήμο Τήνου για τον προγραμματισμό έργων έτους 2017 με σκοπό την ένταξή τους στο υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρόγραμμά του, οικ. έτους 2017 και καταγραφή αναγκών – προτάσεων για τις αναπτυξιακές δράσεις της επόμενης πενταετίας.

Έτσι λοιπόν, τα έργα που θα προτείνει η Δημοτική Κοινότητα Τήνου, στο Δήμο Τήνου, είναι τα ακόλουθα:

 1. Συντήρηση επισκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
  Πίστωση 7.200,00 €
 2. Τσιμεντόστρωση οδών Δημοτικής Κοινότητας Τήνου. (από περιοχή Σπιτάλια προς Καλάμια & περιοχή Άγιος Χαράλαμπος και λοιπών αναγκαίων τσιμεντοστρώσεων). Πίστωση 13.200,00 €
 3. Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου.
  Πίστωση 7.200,00 €
 4. Επεκτάσεις Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού στον ανώνυμο δρόμο που διέρχεται έξωθεν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μέχρι το σημείο τομής του με τον παραλιακό δρόμο Αγίου Φωκά στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου.
  Πίστωση 7.200,00 €
 5. Τοποθέτηση, συντήρηση αγωγών – φρεατίων και εσχαρών διαφυγής όμβριων υδάτων στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου, (οδός Τριών Ιεραρχών, Οικισμό Μουντάδος και αλλαχού) & Κατασκευή Φρεατίων και Εσχαρών για την διαφυγή λιμναζόντων όμβριων υδάτων σε δύο (2) σημεία στην περιοχή Αγκάλη (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου) και σε ένα (1) σημείο στην περιοχή Παλλάδα (Πλατεία Κυπρίων Εθνομαρτύρων), στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου.
  Πίστωση 15.000,00 €
 6. Συντήρηση-επισκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Μουντάδου Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
  Πίστωση 7.200,00 €
 7. Επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
  Πίστωση 7.200,00 €
 8. Αποκατάσταση μονοπατιού Ζωοδόχου Πηγής – Παναγιάς στον οικισμό Καρυά της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
  Πίστωση 7.200,00 €
 9. Υλοποίηση πλακοστρώσεων ή και μαρμαροστρώσεων σε πεζοδρόμια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου. (Από Περιφερειακή Ενότητα Τήνου προς οικία Παύλου Κάνγκα και στην περιοχή Κέντρου Υγείας Τήνου και στην περιοχή SUPER MARKET Βιδάλης και στην περιοχή Αγκάλη και αλλαχού).
  Πίστωση 13.200,00 €
 10. Επισκευή οδοστρώματος ανωφέρειας οδού «Νικολάου Λούβαρη» (Άρτιον) για την ομαλότερη ανάβαση και κατάβαση οχημάτων με ταυτόχρονη δημιουργία κλίμακας στην μία πλευρά για την ευχερή διακίνηση των πεζών.
  Πίστωση 13.200,00 €
 11. Κατασκευή και τοποθέτηση καλαίσθητων πλαισίων σε πολυσύχναστα μέρη στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου, για την τοποθέτηση αφισών κάθε είδους εκδηλώσεων, με σκοπό την διακοπή της ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης και την καλαίσθητη εμφάνιση της πόλης.
  Πίστωση 3.400,00 €
 12. Έργα Οδοποιίας στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου
  Πίστωση 15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : 116.200,00 €

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.