Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική συνοχή, διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Τήνου. Στο πλαίσιο αυτό με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Τήνου» με προϋπολογισμό 94.900 ευρώ, για διάστημα ενός έτους.

Στόχος του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το οικογενειακό περιβάλλον των οποίων, αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους, είτε γιατί εργάζεται, είτε γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.

Η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του ΚΗΦΗ Τήνου, το οποίο λειτουργεί από το 2002 και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 20 ατόμων, κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι το νησί στερείται παρόμοιων δομών, ενώ παράλληλα είναι αναγνωρισμένη η θετική συμβολή του στην ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΗΦΗ είναι:

Νοσηλευτική φροντίδα
Παραπομπή για περαιτέρω ιατρική βοήθεια
Εργασιοθεραπεία
Διατήρηση Ατομικής Υγιεινής
Οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών
Προβολή εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ
Ομιλίες για θέματα που απασχολούν ηλικιωμένους
Ψυχαγωγικά προγράμματα
Συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.