Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, θα συζητηθεί το θέμα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Όπως αναφέρει η ημερήσια διάταξη θα συζητηθεί η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου».


Η πρόταση είναι στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 (A/A ΟΠΣ: 1465) «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του άξονα προτεραιότητας 14 – Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρων την συνεδρίαση της Παρασκευής για να δούμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής καθώς και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα έργο που θα δώσει την λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων που αντιμετωπίζει το νησί, μπαίνει σε σωστό δρόμο. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.