Αναρτήθηκε χθες, στο σύστημα Διαύγεια η απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου, που αφορά το ΚΗΦΗ Τήνου και την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα 94.900€. Όπως αναφέρει η απόφαση: 
Η προτεινόµενη ενέργεια, αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ), εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Τήνου, στην Τήνο. Εντάσσεται δε, στο πλαίσιο των πολιτικών για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης καθορίζοντας συγκεκριµένους στόχους και προτεραιότητες. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα, είναι απολύτως σύµφωνη µε τους σκοπούς και τα αντικείµενα της Κοινωφελούς Επιχείρησης δεδοµένου ότι, έχει ήδη πραγµατοποιηθεί πρόβλεψη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε την Κοινωνική Μέριµνα και την Πρόνοια. Το ΚΗΦΗ λειτουργεί από το 2002, πληροί τις προδιαγραφές (λειτουργίας στελέχωσης, κτιριακών προδιαγραφών) κλπ.) που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β) ΥΑ, όπως ισχύει και έχει νοµίµως αδειοδοτηθε 

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Η ανάγκη λειτουργίας του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων στην περιοχή, δεδοµένης αφενός µεν της ελλειµµατικότητας που εµφανίζει ο ∆ήµος και γενικότερα το νησί σε παρόµοιες δοµές και αφετέρου της αναγνώρισης των θετικών επιπτώσεων στην ψυχολογική και συναισθηµατική υποστήριξη που ήδη λαµβάνουν καθηµερινά οι ηλικιωµένοι, χάρη της οποίας θα αποβάλλουν την ιδέα των κοινωνικά αποκλεισµένων και παραγκωνισµένων ατόµων, οι οποίοι ζουν πλέον εις βάρος των παιδιών τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το κέντρο είναι:
• Νοσηλευτική φροντίδα
• Παραποµπή για περεταίρω Ιατρική βοήθεια
• Εργασιοθεραπεία
• ∆ιατήρηση ατοµικής Υγιεινής
• Οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών Εκδροµών
• Προβολή εκπαιδευτικών ντοκιµαντέρ
• Οµιλίες για θέµατα που απασχολούν τους ηλικιωµένους
• Ψυχαγωγικά προγράµµατα
• Συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό από το πρόγραµµα << Βοήθεια στο σπίτι>>

Το ΚΗΦΗ στεγάζεται σε χώρο, ο οποίος ανήκει στην κυριότητα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή Πεντόστρατο, δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου στην Τοπική Κοινότητα Στενής. Στο ισόγειο, υπάρχουν τρεις αίθουσες 15τ.µ. έκαστη. Από αυτές, οι δύο αίθουσες χρησιµοποιούνται ως χώροι ανάπαυσης µε εσωτερικό WC η κάθε µία, ενώ η τρίτη χρησιµοποιείται ως ειδικός χώρος εξυπηρέτησης – αποθήκευσης. Υπάρχει ασανσέρ, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή και άνετη µετακίνηση των ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. Ο πρώτος όροφος είναι 110 τ.µ. περίπου, ο οποίος έχει διαµορφωθεί σε τρεις αυτόνοµους χώρους, από τους οποίους ο ένας έχει τη χρήση της αίθουσας υποδοχής – αναψυχής και συγκέντρωσης (υπολογίζεται στα 55 τ.µ.), ο δεύτερος έχει τη χρήση του γραφείου νοσηλευτικής υπηρεσίας (15 τ.µ. περίπου) και ο τρίτος χρησιµοποιείται ως χώρος παρασκευαστηρίου προγεύµατος – γεύµατος.

Στον ίδιο όροφο υπάρχει WC µε προθάλαµο και ντουζιέρα, το οποίο θα διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές για τη χρήση του από ΑΜΕΑ. Το γραφείο νοσηλευτικής περιλαµβάνει εξοπλισµό γραφείου (γραφείο, καρέκλα, ντουλάπα φύλαξης αντικειµένων, φαρµακείο, ερµάριο, κρεβάτι εξέτασης, µικρό ψυγείο για τα φάρµακα, πιεσόµετρο, φιάλη οξυγόνου µε µανόµετρο, βασικά χειρουργικά εργαλεία, αναλώσιµο φαρµακευτικό υλικό κ.α.

Το ΚΗΦΗ στελεχώνεται µε δύο κοινωνικούς φροντιστές, έναν οδηγό και εξωτερικό συνεργάτη (λογιστή). Το προσωπικό αναµένεται να ενισχυθεί µε ειδικότητες νοσηλευτή και Βοηθητικού Προσωπικού. Οι ωφελούµενοι αυτή τη στιγµή είναι 20, ο ανώτατος αριθµός που προβλέπεται βάσει της άδειας λειτουργίας του ΚΗΦΗ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.