Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, συζητήθηκε το αίτημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για παραχώρηση χώρου με σκοπό την λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στον Δήμο Τήνου.

To IKA, Γενική Δ/νση Οικ/τεχνικών Υπηρεσιών, έστειλε έγγραφο με το οποίο κάνει γνωστό ότι στο πλαίσιο της περιστολής δαπανών το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανέστειλε τη λειτουργία των Παραρτημάτων του σε όλη την επικράτεια καθώς και κάποιων Τοπικών Υποκαταστημάτων και συνέστησε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία στεγάζονται δωρεάν σε χώρους που παραχωρούν οι οικείοι Δήμοι, συνδράμοντας έτσι το Ίδρυμα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του. Ενημερώνουν δε ότι, με την Υ10/7504-06-2014 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, συστάθηκε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην Τήνο, μη αυτοτελές Γραφείο του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ερμούπολης Σύρου.


Η λύση της Ξυνάρας

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του 2014 πρότεινε δυνατότητα στέγασης του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης προσωρινά στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ξυνάρας διότι δεν υπήρχε άλλο δημοτικό κτίριο που να καλύπτει τις προδιαγραφές του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε δεκτό και το ΙΚΑ επέστρεψε όπως προείπαμε με νέο έγγραφο όπου παρακαλούν όσο το δυνατό συντομότερα να ενημερωθούν για τυχόν δυνατότητα παραχώρησης χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου

Τι ισχύει σήμερα

Συνοψίζοντας, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι: Εγκρίνει την δωρεά παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Τήνου επί της οδού
Ευαγγελιστρίας και συγκεκριμένα του 1ου ορόφου για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Τήνου.

Ως προς το σκέλος της υλικοτεχνικής υποδομής (γραφεία, εκτυπωτής και Η/Υ) καθώς και ως προς την δυνατότητα κάλυψης των πάγιων λειτουργικών δαπανών του εν λόγω Γραφείου (ΔΕΗ, θέρμανση, καθαριότητα, συντήρηση & επισκευές) θα ζητηθεί άμεσα η έγκριση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την νομιμότητα αναλήψεως των σχετικών δαπανών υπέρ τρίτου.

Τέλος να αναφέρουμε πως μειοψήφησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Πέτρος Κουσουνάδης ο οποίος είπε ότι είναι αντίθετος στην παραχώρηση γραφείων γιατί δεν θα πρέπει ο Δήμος να υποκαθιστά το κράτος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.