Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. H συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημαρχιακό κατάστημα και ώρα 20.00 μ.μ.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 (A/A ΟΠΣ: 1465) «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του άξονα προτεραιότητας 14 – Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».


Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2 ο : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Τήνου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 (A/A ΟΠΣ: 1465) «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του άξονα προτεραιότητας 14 – Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης, σχετικά με την μετακίνηση της 2 ης τμηματικής προθεσμίας στο χρονοδιάγραμμα του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Τσικνιάς” του Δήμου Τήνου».

Εισηγητής: Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Φανερωμένη της Δ. Ε. Πανόρμου του Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο : Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας, αναφορικά με την επιχείρηση «Παραδοσιακό Καφενείο» του Αντωνίου Ι. Ζαλώνη, που βρίσκεται στον οικισμό «Κρόκος» της Τ. Κ. Κώμης του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο : Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας, αναφορικά με την επιχείρηση «Καφετέρια – Πιτσαρία – Σνακ Μπαρ» του Ιωάννη Α. Κουτσουμπή, που βρίσκεται στον οικισμό «Υστέρνια» της Τ. Κ. Υστερνίων του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 7ο : Εξέταση αιτήματος Υπηρεσίας Ύδρευσης. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο : Έκδοση ψηφίσματος για την εκστρατεία υπέρ ελεύθερων χώρων καπνού (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία). Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 9ο : Κατανομή ποσού 17.520,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2016 (γ΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση θεματικής εκδήλωσης προβολής της νήσου Τήνου που θα λάβει χώρα στο Παρίσι, την 11 η Οκτωβρίου 2016, ψήφιση σχετικής πίστωσης και έγκριση μετακίνησης. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο : Ψήφιση πίστωσης, σχετικά με την φωτογράφηση οικισμών και παραλιών προκειμένου να εμπλουτισθεί το τουριστικό πόρταλ (portal) του Δήμου Τήνου (www.tinos.gr).

Εισηγητής : Δήμαρχος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.