Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή του έργου σχετικά με την επισκευή - αναβάθμιση του Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου, σε νέα χρηματοδότηση και συγκεκριμένα στο πράσινο ταμείο στον Άξονα 1 Μέτρο 2, πρόσκληση με τίτλο "Αστική Αναζωογόνηση" και συγκεκριμένα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016".

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για την πράξη, εκτιμάται σε 446.000 από τα οποία ο Δήμος θα συγχρηματοδοτήσει το υπόλοιπο ποσό που θα προκύψει μετά την ένταξη του έργου. Να τονίσουμε, πως το κτίσμα του Παιδικού Σταθμού με το πέρασμα του χρόνου έχει παρουσιάσει σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης επισκευής πολλά σημεία του κτιρίου.

Σε λίγο καιρό θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και περαιτέρω τις εργασίες που προγραμματίζονται να γίνουν στο κτίσμα με την ένταξη του στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.