Κατόπιν της εξαγγελθείσας 48ωρης Πανελλαδικής απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για την Πέμπτη 22/9 και την Παρασκευή 23/9, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 Ε/Γ-Ο/Γ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π : Τα δρομολόγια του πλοίου την 22/9 και 23/9 δεν θα εκτελεστούν.

 Ε/Γ-Ο/Γ FAST FERRIES ANDROS: Τα δρομολόγια του πλοίου την 22/9 και 23/9 δεν θα εκτελεστούν.


 Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π : Τα δρομολόγια του πλοίου την Πέμπτη 22/9 και 23/9 από Ραφήνα προς τα νησιά δεν θα εκτελεστούν καθώς και το δρομολόγιο της Παρασκευής 23/9 από τα νησιά προς τη Ραφήνα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.