Με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων του νησιού καθώς και των δασκάλων ειδικοτήτων ,πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου ,την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 σεμινάριο με τίτλο : Διδακτικές Προσεγγίσεις και Ειδική Αγωγή .


Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Προϊσταμένη του τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου ,κ. Τσαβαλά Ειρήνη .Ως επιμορφωτές συμμετείχαν οι σχολικοί σύμβουλοι Γενικής Αγωγής 1 ης ,3 ης και 4 ης εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Κυκλάδων ,κ. Μαρούδας Ηλίας, κ. Κλουβάτος Κωνσταντίνος και κ. Τσαλικίδου Μαρία αντίστοιχα καθώς επίσης και η σύμβουλος της 17 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής κ. Δερέκα Μαρία .

Το σεμινάριο έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες ,εκτός από την διδακτική προσέγγιση ενός μαθήματος να γνωρίσουν ακόμα και τρόπους πρακτικής αντιμετώπισης μαθητών με ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου ήταν το ακόλουθο

Ταυτότητα Σεμιναρίου
Φορέας υλοποίησης
Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιαςΕκπ/σης Ν. Αιγαίου
Ημερομηνία
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
Επιμορφωτές
1.    Ειρήνη Τσαβαλά, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   Νοτίου Αιγαίου
2.    Ηλίας Μαρούδας, Σχολικός Σύμβουλος 1ηςΕκπαιδευτικής Περιφερείας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδωνκαι Τήνου
3.    Κωνσταντίνος Κλουβάτος, Σχολικός Σύμβουλος 3ηςΕκπαιδευτικής Περιφερείας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Μυκόνου
4.    Μαρία Τσαλικίδου, Σχολική Σύμβουλος της 4ηςΕκπαιδευτικής Περιφερείας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Σύρου
5.    Μαρία Δερέκα, Σχολική Σύμβουλος 17ης Εκπαιδευτικής Περιφερείας Ειδικής Αγωγής
Χρονική Διάρκεια
08:00 – 14:00
Τόπος       
Τήνος – 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου
Ομάδα Εκπαιδευτικών
Όλοι οι Εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων της νήσου Τήνου συμπεριλαμβανομένων των ειδικοτήτων
Στόχος της ημερίδας
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση συγχρόνων διδακτικών προσεγγίσεων με ταυτόχρονη μελέτη περιπτώσεων μαθητών με δυσλεξία και ΔΕΠ-Υ. Παροχή και λήψη ανατροφοδότησης
                                                                    
Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Α/Α
Χρονική περίοδος
Δράση
1
08:00 – 08:15
Προσέλευση – Εγγραφές
Α΄ Περίοδος: Διδακτικές μάθησης ΤΠΕ με αξιολόγηση
2
08:15 – 09:00
«Διδασκαλία Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού»
·  «Ορισμός και χαρακτηριστικά της ΔΕΠ – Υ»,εισηγήτρια:Μαρία Δερέκα
·  «Αξιοποίηση προσομοίωσης και μοντελοποίησης στη διδακτική πράξη», διδάσκων: Ηλίας Μαρούδας
·  «Μελέτη περίπτωσης ΔΕΠ – Υ», εργασία σε ομάδες, επιβλέπουσα:Μαρία Δερέκα
3
09:00 – 10:00
«Διδασκαλία Γεωμετρίας»
·  «Διδακτική αξιοποίηση του εργαστηρίου της πληροφορικής», διδάσκων: Κωνσταντίνος Κλουβάτος
·  «Μελέτη περίπτωσης ΔΕΠ – Υ», εργασία σε ομάδες, επιβλέπουσα: Μαρία Δερέκα
4
10:00 – 10:30
Συζήτηση – Τέλος του Α΄ Μέρους
5
10:30 – 11:00
Διάλειμμα
Β΄ Περίοδος:Το Γλωσσικό Μάθημα ως οριζόντιος στόχος όλων των διδακτικών αντικειμένων
6
11:00 – 12:00
«Διδασκαλία Γλωσσικού μαθήματος και Ιστορίας»
·   «Ορισμός και χαρακτηριστικά των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών», εισηγήτρια: Μαρία Δερέκα
·   «Προσεγγίζοντας γλωσσικούς στόχους μέσα από το μάθημα της Ιστορίας», διδάσκουσα: Μαρία Τσαλικίδου
·   «Μελέτη περίπτωσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών», εργασία σε ομάδες, επιβλέπουσα: Μαρία Δερέκα
12
12:00 – 12:50
«Διδασκαλία Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού»
·   «Διαφοροποίηση διδασκαλίας Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού»,εισηγήτρια: Ειρήνη Τσαβαλά
·   «Μελέτη περίπτωσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών», εργασία σε ομάδες, επιβλέπουσα: Μαρία Δερέκα
18
12:50 – 13:15
Συζήτηση – Τέλος του Β΄ Μέρους
19
13:15 – 13:30
Διάλειμμα
20
13:30 – 14:00
Ολομέλεια – Συμπεράσματα - Ανατροφοδότηση

Μ. Απέργης
Δ/ντής Του 1 ου Δημοτικού Σχολείου .

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.