Καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου να παραστούν στην Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, σύμφωνα  με τα άρθρα 20 παρ.1, 25 παρ.1 και 31 παρ.1 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 10/22-9-2016 θέμα 2ο Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου, στην Ξυνάρα, στις 6 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30 με μοναδικό θέμα την διεξαγωγή αρχαιρεσιών στον Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων για την εκλογή:

α) Πέντε (5) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Τριών (3) μελών για το Εποπτικό Συμβούλιο
             
Σας υπενθυμίζουμε το δικαίωμα που έχουν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Καταστατικού και να εκλέγονται μέλη στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Καταστατικού.

Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να παραστείτε στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση και να συμμετέχετε με την ψήφο σας για την εκλογή του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και αν το επιθυμείτε να είστε και υποψήφιος  για την εκλογή μέλους του νέου Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου.
           
Όποιο μέλος του συνεταιρισμού επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την εκλογή μέλους είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε του Εποπτικού Συμβουλίου παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την διεύθυνση του συνεταιρισμού στο τηλ.22830.22323 και να δηλώσει την υποψηφιότητά του.
 


                                                          ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.