Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε έστειλε έγγραφο στον Δήμο Τήνου αναφορικά με χορήγηση άδειας εκσκαφής στο χωριό του Κάμπου. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της άδειας.

Τι είναι αυτή η εκσκαφή όμως;

Ο σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η υπογειοποίηση δικτύου σε τμήμα του οικισμού Κάμπου και συγκεκριμένα από την είσοδο του χωριού (Υπόστεγο) έως το σπίτι του Δελλατόλα Γεώργιου – Απέργη Ιάκωβου.


Το εν λόγω έγγραφο ενημερώνει ότι με το πέρας του έργου θα καταργηθεί ο Δημοτικός φωτισμός αφού θα αποξηλωθούν οι ξύλινες κολώνες και επιπλέον κάνουν γνωστό ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων σε πεζούς και οχήματα και ότι θα γίνουν πλήρεις αποκαταστάσεις των τομών των οδών και πεζοδρομίων στην αρχική τους κατάσταση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γράψαμε πιο πάνω την έγκριση των εργασιών υπό την αίρεση ότι η ΔΕΔΔΗΕ : α) θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων σε πεζούς και οχήματα, β) θα αποκαταστήσει πλήρως και ολοσχερώς τους δρόμους στους οποίους θα εκτελέσει τις εν λόγω εργασίες και γ) η εκτέλεση των προκείμενων εργασιών θα λάβει χώρα υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου κ. Ιάκωβου Απέργη.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.