Συνεδριάζει την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 19.00 μ.μ. Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσια διατάξεως είναι η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων για το 2017, Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου Marketing του τουριστικού προϊόντος της Τήνου και διάφορα άλλα σημαντικά θέματα.


ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το γ΄ τρίμηνο του 2016.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 84/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την επικαιροποίηση των τιμών ζώνης Τ.Α.Π..
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ πρώην Δ. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ».
Εισηγητής: Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ πρώην ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΠΑΝΌΡΜΟΥ».   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) στη θέση “Tσικνιάς” Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης, αναφορικά με την έκτακτη επιχορήγηση του θρησκευτικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ Θ.Ν.Π.».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  ΟΤΕ Α.Ε. για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης με σκοπό την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο:

Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.
Εισηγητής : Κ. Βιδάλης

ΘΕΜΑ 9ο:

Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου Marketing του τουριστικού προϊόντος της Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2017. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:

Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού  βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών, ενόψει εορτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.