Όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, αλλάζει ο πρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής του Κέντρου Υγείας Τήνου. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου:

Ανασυγκροτείται η Διοικούσα Επιτροπή του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας Κέντρου Υγείας Τήνου και αντικαθιστούμε τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Ιωάννη Γιαγιά, συνταξιούχο ΤΑΠΟΤΕ, με την Βαλεντίνα Γαβριελάτου, καθηγήτρια.

Η θητεία της Προέδρου, λήγει μαζί με τη θητεία των υπολοίπων μελών.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.