Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, κατανέμονται στους Δήμου της Χώρας το ποσό των 8.000.000,00€. Τα έσοδα αυτά είναι από το Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας).

Για τον Δήμο Τήνου το ποσό που αναλογεί είναι 8.790,00€. Τα χρήματα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Τα υπόλοιπα ποσά για τους Δήμους των Κυκλάδων είναι:Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.