Αποτελέσματα από τις εκλογές του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εξελέγησαν:
Α. Τακτικά μέλη:
1. Δάβιος Σάββας του Γεωργίου
2. Κελαδίτης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
3. Κόλλικας Γεώργιος του Πέτρου
4. Πόντης Νικόλαος του Αντωνίου
5. Σιώτος Ευάγγελος του Μοδέστου
Β. Αναπληρωματικό μέλος:
     1. Κοντιζάς Ιωάννης του Ευαγγέλου

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εξελέγησαν:
1. Αλβέρτης Ευάγγελος του Μοδέστου
2. Οριάνος Φίλιππος του Γεωργίου
3. Σκλάβος Γεώργιος του Θωμά

Μετά τα ανωτέρω αποτελέσματα τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβήκανε στην μεταξύ τους κατανομή αξιωμάτων με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Κελαδίτης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Κόλλικας Γεώργιος του Πέτρου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ο κ. Πόντης Νικόλαος του Αντωνίου
ΤΑΜΙΑΣ ο κ. Δάβιος Σάββας του Γεωργίου
ΜΕΛΟΣ ο κ. Σιώτος Ευάγγελος του Μοδέστου

ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.