Εγκρίθηκε από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, την διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προχώρησε σε μια ακόμη καινότομα κίνηση εισηγούμενος την διεξαγωγή Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων και την καθιέρωση του ως θεσμού υπό την αιγίδα του Δήμου Τήνου.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του τόπου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στην σύγχρονη κοινωνία, αλλά και οι αξίες της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε συμπεριφορές που προάγουν το ρόλο του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, να ενισχύσει τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, να αναπτύξει τη κριτική σκέψη των μαθητών, να δώσει ευκαιρία για βιωματική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στους μαθητές του Γυμνασίου Τήνου καθώς και στους μαθητές του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Τήνου.

Θα ζητηθεί από κάθε σχολείο το ενδιαφέρον των μαθητών να εκδηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και απ’ αυτούς θα κληρωθούν 21 μαθητές, ήτοι επτά από κάθε σχολείο με σκοπό να διαμορφωθούν τρεις ομάδες εργασίας – προβληματισμού.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.